amandajanegraphics

Amanda Gerlach Gerlach từ Jayag, Bangladesh từ Jayag, Bangladesh

Người đọc Amanda Gerlach Gerlach từ Jayag, Bangladesh

Amanda Gerlach Gerlach từ Jayag, Bangladesh

amandajanegraphics

"Đi cùng với tác giả trên nhiều chuyến đi để cùng nhau khám phá bí ẩn về Anasazi. Cuốn sách này là tác phẩm đầu tiên của tôi và tôi rất thích nó. Các địa phương chủ yếu ở Utah và Cedar Mesa."

amandajanegraphics

Another good installment in the series. I'm digging them.