littledragondzn

Will Dutton Dutton từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Will Dutton Dutton từ Audrain County

Will Dutton Dutton từ Audrain County

littledragondzn

Nếu bạn chưa đọc ABC của Tiến sĩ Seuss trong một vài thập kỷ, hãy nhặt nó lên và đọc lại nó, và bạn sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm của những ký ức cổ xưa chìm trong nỗi nhớ. Cuốn sách này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc học đọc của tôi. Bất cứ điều gì được viết bằng phông chữ New Century Schoolbook đều khuấy động một cảm giác mơ hồ về déjà vu, và tôi khá chắc chắn rằng ABC của Tiến sĩ Seuss là nguồn gốc cuối cùng. Chữ cái yêu thích của tôi: M và Z. Bạn có thể tưởng tượng một Zizzer-Zazzer-Zuzz với bất cứ thứ gì ngoại trừ một mẫu áo khoác kẻ caro không?