letterpress

DK Yan Yan từ Balakrishna -Rajapuram, Andhra Pradesh 535145, Ấn Độ từ Balakrishna -Rajapuram, Andhra Pradesh 535145, Ấn Độ

Người đọc DK Yan Yan từ Balakrishna -Rajapuram, Andhra Pradesh 535145, Ấn Độ

DK Yan Yan từ Balakrishna -Rajapuram, Andhra Pradesh 535145, Ấn Độ

letterpress

** cảnh báo spoiler ** Cuốn sách hay, thích nó rất nhiều. Tôi thích cách nó được "viết" bởi các mục nhật ký của những người khác nhau, khá mới lạ (ít nhất là trong những cuốn sách mà tôi đã đọc) để "tôi" trở thành những người khác nhau. Tôi đã mong đợi một kết thúc khác, mặc dù không dễ thương và mịn màng. Trong loạt cuối cùng của 'Ác quỷ' (http: //en.wikipedia.org/wiki/Demons _% ...) trên ITV, cuối cùng chúng ta phát hiện ra Mina là một ma cà rồng, thông qua Ruby đọc Dracula. Vì vậy, tôi đã mong đợi một kết thúc dựa trên điều đó.