marwaelshahwy

Marwa Mohamed Mohamed từ Haiku-Pauwela, HI, Hoa Kỳ từ Haiku-Pauwela, HI, Hoa Kỳ

Người đọc Marwa Mohamed Mohamed từ Haiku-Pauwela, HI, Hoa Kỳ

Marwa Mohamed Mohamed từ Haiku-Pauwela, HI, Hoa Kỳ

marwaelshahwy

Đây là lần thứ 2 tôi đọc nó và tôi sẽ không bao giờ tặng cuốn sách này.

marwaelshahwy

Những câu chuyện đan xen, về chiến tranh Việt Nam. Viết tuyệt vời, ngay từ đầu. A phải đọc. Vẫn reo lên trong đầu tôi.