anasebrahem

Anas Ebrahem Ebrahem từ Dighara, West Bengal 712616, Ấn Độ từ Dighara, West Bengal 712616, Ấn Độ

Người đọc Anas Ebrahem Ebrahem từ Dighara, West Bengal 712616, Ấn Độ

Anas Ebrahem Ebrahem từ Dighara, West Bengal 712616, Ấn Độ

anasebrahem

Cuốn sách thứ hai của bộ ba này không hay như cuốn đầu tiên. Chắc chắn một số nội dung khủng khiếp như trong cuốn sách đầu tiên, nhưng thời gian trôi qua hơi mơ hồ. Các nhân vật chính rất đáng yêu, thậm chí Haymitch, khiến bạn phải root cho họ nhiều hơn.