bretbardolees

Jovie Brett Bardoles Brett Bardoles từ Cireșanu, Rumani từ Cireșanu, Rumani

Người đọc Jovie Brett Bardoles Brett Bardoles từ Cireșanu, Rumani

Jovie Brett Bardoles Brett Bardoles từ Cireșanu, Rumani

bretbardolees

Cuốn sách thứ hai trong saga mà tôi đọc. Vâng, tôi nhớ là người thứ ba, một trong những mục yêu thích của tôi (vì một số lý do tôi thích những cuốn sách mà Voldermort không có sự tham gia như vậy)

bretbardolees

quy tắc của lesley và tôi không thể chờ đợi để đọc nó, tôi sẽ ăn cắp nó ngay bây giờ cô ấy là phần tốt duy nhất của phó, tốt, gần như vậy. ít nhất là luôn luôn tốt và tôi nghe nói ít nhất một chút về việc đập bí ngô. có lẽ nó sẽ bao gồm buổi trình diễn mà mẹ tôi sẽ không cho tôi đến tại Roseland. Cảm ơn mẹ!

bretbardolees

lost in translation comes to mind.... I wonder how my reaction would change if I knew French. All the reviews said it was a simple book that would change your life. Well it was simple... I did love the relationship that the little prince has with his flower (a beautiful analogy) but overall I was disappointed.