angiebalata

Angie Balata Balata từ Rancho Herrera, Dgo., Mê-hi-cô từ Rancho Herrera, Dgo., Mê-hi-cô

Người đọc Angie Balata Balata từ Rancho Herrera, Dgo., Mê-hi-cô

Angie Balata Balata từ Rancho Herrera, Dgo., Mê-hi-cô

angiebalata

Cuốn sách ngữ pháp duy nhất đảm bảo sẽ khiến người học cười thành tiếng. Nếu người ta phải học ngữ pháp - và người ta phải, để được coi là người có học - đây là cuốn sách để học chấm câu.