martinacivardi

Martina Civardi Civardi từ Budgewoi Peninsula NSW 2262, Úc từ Budgewoi Peninsula NSW 2262, Úc

Người đọc Martina Civardi Civardi từ Budgewoi Peninsula NSW 2262, Úc

Martina Civardi Civardi từ Budgewoi Peninsula NSW 2262, Úc

martinacivardi

Có lẽ là 4,5-4,75 đối với tôi. Đó là một trong những cuốn sách mà tôi không thể bỏ xuống. Thời kỳ lịch sử là thời kỳ mà tôi không quen thuộc, vì vậy việc phát hiện ra rằng Phố Wall thực sự bị đánh bom vào năm 1919 hoặc do đó đã gây sốc cho tôi, cũng như thực tế là bất cứ ai đã làm điều đó không bao giờ bị bắt. Đối với bất kỳ chuyên ngành tâm lý và chuyên ngành tư pháp hình sự, đây là một sự pha trộn hợp lý của tất cả. Freud là một nhân vật đóng góp trong cuốn sách, cũng như rất nhiều người lịch sử thời đó. Từ Tổng thống Wilson đến Madame Currie.