odilonvert

Jennifer Sharpe Sharpe từ Krasnoillya, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina từ Krasnoillya, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina

Người đọc Jennifer Sharpe Sharpe từ Krasnoillya, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina

Jennifer Sharpe Sharpe từ Krasnoillya, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina

odilonvert

Ban đầu có vẻ đơn giản đến mức khi bạn đi vào trung tâm của nó, nó làm bạn ngạc nhiên khi nhận ra nó siêu thực như thế nào. Một trong những miêu tả khéo léo nhất về sự cô đơn. Và tôi đã mất bản sao của mình bằng cách nào đó, nó thật tệ vì tôi muốn đọc lại nó.