unepickidz

Dmitry Kiiashko Kiiashko từ Chitral, Pakistan từ Chitral, Pakistan

Người đọc Dmitry Kiiashko Kiiashko từ Chitral, Pakistan

Dmitry Kiiashko Kiiashko từ Chitral, Pakistan

unepickidz

Tôi thích cuốn sách này để cắt vụn. Cuối cùng cô cũng nhận được (một cách tinh tế) về tình yêu thiên nhiên của mình, nhưng đó không phải là chủ nghĩa thần bí vô nghĩa. Có vẻ như tình yêu đích thực.