belower

Peffy Xu Xu từ Pakarbera, Jharkhand 816120, Ấn Độ từ Pakarbera, Jharkhand 816120, Ấn Độ

Người đọc Peffy Xu Xu từ Pakarbera, Jharkhand 816120, Ấn Độ

Peffy Xu Xu từ Pakarbera, Jharkhand 816120, Ấn Độ

belower

Tôi hiếm khi đọc tiểu thuyết, nhưng các nhân vật trong cuốn sách này thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Nó chắc chắn là trượt băng dọc theo dòng tiểu thuyết tuổi teen, nhưng tôi nghĩ rằng phần lớn người lớn sẽ cảm thấy một sự đồng cảm nhất định đối với Marcus. Thích thú, đọc nhẹ.

belower

Trăm năm cô đơn (Câu lạc bộ sách của Oprah) của Gabriel Garcia Marquez (2004)

belower

It's an interesting rewrite of Wuthering Heights. In the end just as depressing as the original.