mezoana1188187

Me Zzo Zzo từ Svir, Bê-la-rút từ Svir, Bê-la-rút

Người đọc Me Zzo Zzo từ Svir, Bê-la-rút

Me Zzo Zzo từ Svir, Bê-la-rút

mezoana1188187

Thử thách cho tôi. Thú vị đọc.

mezoana1188187

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cuốn sách này dựa trên một cuộc tấn công khủng bố trong bữa tiệc sinh nhật của một công nghiệp Nhật Bản đến thăm tại một quốc gia Nam Mỹ không xác định. Tất cả khách mời đều vui mừng với tiếng hát của Roxane Coss, một giọng nữ cao của opera. Cốt truyện thực sự là cách mà những kẻ khủng bố và khách mời vướng vào câu chuyện của họ khi mức độ thời gian bị giam cầm kéo dài trong suốt cuốn sách.