joshuadeimerly

Joshua Deimerly Deimerly từ Tambatan, Teluk Keramat, Sambas Regency, West Kalimantan, Indonesia từ Tambatan, Teluk Keramat, Sambas Regency, West Kalimantan, Indonesia

Người đọc Joshua Deimerly Deimerly từ Tambatan, Teluk Keramat, Sambas Regency, West Kalimantan, Indonesia

Joshua Deimerly Deimerly từ Tambatan, Teluk Keramat, Sambas Regency, West Kalimantan, Indonesia

joshuadeimerly

Một bên của Mae West sẽ gây bất ngờ. Một nữ doanh nhân sắc sảo, một nhà văn tài năng của riêng mình cho sân khấu và màn ảnh và một tính cách khá khiêm tốn và cô lập, người đã xây dựng hình ảnh của mình với người tham gia đôi và giao hàng gợi ý đặc biệt của riêng mình. Phải đọc cho những người yêu thích phim muốn biết những gì thực sự diễn ra ở Hollywood thời kỳ đầu.