dethink

Dethink Lab Lab từ Periya Thambi Udayan Patti, Tamil Nadu 622203, Ấn Độ từ Periya Thambi Udayan Patti, Tamil Nadu 622203, Ấn Độ

Người đọc Dethink Lab Lab từ Periya Thambi Udayan Patti, Tamil Nadu 622203, Ấn Độ

Dethink Lab Lab từ Periya Thambi Udayan Patti, Tamil Nadu 622203, Ấn Độ

dethink

Tôi không đồng ý với triết lý của Rand. Tôi không chắc đó là một cuốn sách 4 sao. Tuy nhiên, tác động xã hội của cuốn sách này, tốt hay xấu, là rất lớn. Đó là một cuộc thảo luận (tranh luận) chắc chắn bắt đầu, mọi lúc. Mọi người hoặc yêu hoặc ghét nó. Tôi không thể bỏ đi một cuốn sách hoàn toàn nếu nó có sức mạnh lớn như vậy, ngay cả khi tôi không thích nó.

dethink

Couldn't get past the first couple of chapters. Unlikable characters, acting illogically. There's a dead body, supposedly tension between the main characters over who's the killer, and yet they chat and flirt, and ugh. did not like the dialogue either. DNF