emna_gt

Emna Guellaty Guellaty từ Ten Mile Bank, Downham Market, Norfolk PE38, Vương Quốc Anh từ Ten Mile Bank, Downham Market, Norfolk PE38, Vương Quốc Anh

Người đọc Emna Guellaty Guellaty từ Ten Mile Bank, Downham Market, Norfolk PE38, Vương Quốc Anh

Emna Guellaty Guellaty từ Ten Mile Bank, Downham Market, Norfolk PE38, Vương Quốc Anh

emna_gt

Tôi đã học được nhiều hơn về các bài thuyết trình từ cuốn sách này hơn tôi từng nghĩ là có thể. Khán giả ở đó để nghe bạn nói, không đọc các slide của bạn. Bạn nên bán thứ gì đó cho họ - thuyết phục họ về thứ gì đó. Nếu bạn chỉ cung cấp cho họ thông tin, tại sao bạn không gửi cho họ một tài liệu? Hãy thuyết trình như Steve Jobs, không phải Bill Gates. Bill Gates là không đáng kể. Giữ văn bản trên các trang chiếu ở mức tối thiểu - không quá sáu từ trên một trang chiếu. Thay vì nhúng một hình ảnh nhỏ trong slide, hãy tạo slide cho hình ảnh. Không có đạn.