turischev

Sasha Turischev Turischev từ Khairbari Forest, West Bengal, Ấn Độ từ Khairbari Forest, West Bengal, Ấn Độ

Người đọc Sasha Turischev Turischev từ Khairbari Forest, West Bengal, Ấn Độ

Sasha Turischev Turischev từ Khairbari Forest, West Bengal, Ấn Độ

turischev

Tôi chỉ không thực sự thích kinh dị. Tôi nghĩ tôi sẽ thử nó vì tôi thích Dan Simmons, và các nhân vật đã được hoàn thành tốt, nhưng cuối cùng tôi không thấy thể loại này thú vị. Điều đó có nghĩa là đánh giá của tôi không thực sự có gì để tiếp tục nếu bạn là một fan hâm mộ kinh dị.