albertamoi2302

Allen Amoin Amoin từ Quận Carroll, Tennessee, Hoa Kỳ từ Quận Carroll, Tennessee, Hoa Kỳ

Người đọc Allen Amoin Amoin từ Quận Carroll, Tennessee, Hoa Kỳ

Allen Amoin Amoin từ Quận Carroll, Tennessee, Hoa Kỳ

albertamoi2302

một cuốn sách khác mà không thường đọc ngoài khóa học văn học đại học cấp trên và thậm chí sau đó có lẽ chỉ giới hạn ở khoa nghiên cứu người Mỹ gốc Phi. một sự mất mát cho tất cả mọi người, nhưng không đáng ngạc nhiên-- tiểu thuyết trữ tình lặng lẽ của nella larsen về sự phức tạp của chủng tộc đã vượt xa thời đại của nó, thậm chí trước cả ngày nay. những câu hỏi mà cô ấy đặt ra rất khó, tôi nghĩ rằng nhiều người "tự do" thích phớt lờ chúng và tin vào thế giới của họ rằng thế giới nên và có thể bị mù màu.