jesusmind

Alejandra Fuentes Fuentes từ Nieradowo, Ba Lan từ Nieradowo, Ba Lan

Người đọc Alejandra Fuentes Fuentes từ Nieradowo, Ba Lan

Alejandra Fuentes Fuentes từ Nieradowo, Ba Lan

jesusmind

Tôi đã mang theo một bản sao tai chó của bộ sưu tập các tác phẩm của Henry Miller viết về tôi trong nhiều năm. Tôi đã gạch chân những đoạn lớn của hầu hết mọi trang. Người đàn ông được trích dẫn một cách xuất sắc và văn xuôi của anh ta vô cùng nhu mì. Con mèo của bạn gái cũ của tôi vỗ về bản sao đầu tiên của tôi và tôi lập tức ra ngoài để mua một con khác. Tôi để lại bản sao thứ hai trên quầy tại một cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc ở Portland. Tôi đã lấy nó ra khỏi túi để nhường chỗ cho một gói 6 chàng cao bồi PBR và quên không đặt nó trở lại. Tôi quay lại lấy nó sau nhưng nó đã biến mất. Hoặc là, hoặc những nỗ lực của tôi để truyền đạt những gì đã xảy ra với chủ sở hữu là không thành công. Tôi chưa mua thứ ba.