dacudaniel

Dacu Daniel Daniel từ Rodez, Pháp từ Rodez, Pháp

Người đọc Dacu Daniel Daniel từ Rodez, Pháp

Dacu Daniel Daniel từ Rodez, Pháp

dacudaniel

Tôi đọc cuốn sách này tất cả trong một ngồi. Không phải vì nó tốt như vậy, mà vì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với nó nếu tôi đặt nó xuống. Câu chuyện được điều khiển bởi nhân vật, nhưng các nhân vật thiếu sự phát triển. Không có chiều sâu cho họ hoặc câu chuyện. Cốt truyện của cuốn sách này có tiềm năng, nhưng nó không bao giờ được nhận ra.

dacudaniel

Uf. Chtěla bych nějakou odměnu za to, že jsem tuhle knížku dočetla. Jedna hvězdička za obálku a ta druhá je pro mě, že jsem to přežila.