lucaprestipino

Luca Prestipino Prestipino từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Luca Prestipino Prestipino từ Audrain County

Luca Prestipino Prestipino từ Audrain County

lucaprestipino

Halo the Flood của William C. Dietz là cuốn sách yêu thích nhất của tôi. The Flood kể câu chuyện về Master Chief và cuộc sống của anh ta trên chiếc nhẫn Halo đầu tiên. Theo cách tác giả mô tả các cảnh chiến đấu, tôi hoàn toàn có thể liên quan. Tôi thích nó! Nếu họ là một kẻ phá hỏng câu chuyện này thì cuốn sách này là cuốn sách yêu thích nhất của tôi và có lẽ tôi sẽ không thể tìm cho mình một cuốn sách yêu thích so với cuốn sách này.