kapziel

Simon Jarvis Jarvis từ Chandipur, Uttar Pradesh 233302, Ấn Độ từ Chandipur, Uttar Pradesh 233302, Ấn Độ

Người đọc Simon Jarvis Jarvis từ Chandipur, Uttar Pradesh 233302, Ấn Độ

Simon Jarvis Jarvis từ Chandipur, Uttar Pradesh 233302, Ấn Độ

kapziel

Một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng vẫn rực rỡ. Đặc trưng trong tác phẩm của Sam Shepard là một chủ đề đơn giản và táo bạo, với những cuộc trò chuyện dễ dàng, một câu chuyện đáng ngạc nhiên.

kapziel

Marcelo. 17. Aspergers chức năng cao. Trường tư thục đặc biệt. Đi làm trong công ty luật cha. Học cha là phi đạo đức. Là quan tâm đến Chúa. Có những cuộc trò chuyện với một nữ giáo sĩ về tình trạng con người, Thiên Chúa, đau khổ, hành động đúng đắn, đạo đức, tình yêu. Cốt truyện hơi khó xảy ra.