ana_mourao

Ana Mour Mour từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Ana Mour Mour từ Audrain County

Ana Mour Mour từ Audrain County

ana_mourao

Tôi đọc cuốn sách này vào năm lớp 4 và yêu thích nó !!!!! <3

ana_mourao

Đoạn đầu yêu thích của tôi trong hầu hết các cuốn sách.

ana_mourao

Đơn giản là tuyệt vời!!! Kết thúc là tốt nhất. Các phần "Tình yêu chị em" luôn khiến tôi bối rối phần lớn trong suốt cuốn sách, bởi vì tôi không thể biết liệu nó đã được đặt trong quá khứ hay nó phù hợp với câu chuyện như thế nào. Nhưng một khi rõ ràng là những phần "Tình yêu chị em" gắn liền với phần còn lại của cuốn tiểu thuyết, tôi đã sững sờ. Cuốn sách này cho đến nay là cuốn sách hay nhất mà tôi đã đọc trong một thời gian dài, tôi rất muốn giới thiệu nó!