chicogimenes

Rafael Gimenes Gimenes từ Malawali N.m., Maharashtra 410401, Ấn Độ từ Malawali N.m., Maharashtra 410401, Ấn Độ

Người đọc Rafael Gimenes Gimenes từ Malawali N.m., Maharashtra 410401, Ấn Độ

Rafael Gimenes Gimenes từ Malawali N.m., Maharashtra 410401, Ấn Độ

chicogimenes

Mặc dù đôi khi tôi phải đặt cuốn sách xuống vì đoạn văn rất đẫm máu, tôi vẫn nghĩ đây là một cuốn sách tuyệt vời.

chicogimenes

A great example of Woody Allen's absurd sense of humor that you don't see much in his later films. It's self-indulgent and weird, but it's also really interesting to kind of get inside his creative engine.