ahafeman

Amanda Hafeman Hafeman từ Bronnitskiy, Rostovskaya oblast', Nga, 346553 từ Bronnitskiy, Rostovskaya oblast', Nga, 346553

Người đọc Amanda Hafeman Hafeman từ Bronnitskiy, Rostovskaya oblast', Nga, 346553

Amanda Hafeman Hafeman từ Bronnitskiy, Rostovskaya oblast', Nga, 346553

ahafeman

Tôi đang đọc cuốn sách này và cho đến nay, tôi YÊU nó !!! Tôi nghĩ rằng tôi đủ điều kiện là Joan B. "nhóm", mặc dù ... tôi yêu mọi thứ cô ấy viết ... và cô ấy!

ahafeman

A must read for the foundational writings of Critical Race Theory.

ahafeman

Starting my Tour reading early this year . . .