awebersign6f73

Joanna Gasdogas Gasdogas từ Potkozlovača, Bosnia và Herzegovina từ Potkozlovača, Bosnia và Herzegovina

Người đọc Joanna Gasdogas Gasdogas từ Potkozlovača, Bosnia và Herzegovina

Joanna Gasdogas Gasdogas từ Potkozlovača, Bosnia và Herzegovina

awebersign6f73

Hmmmm .... nếu tôi là một thiếu niên, có lẽ tôi đã cho 4 hoặc 5 sao này. Vì tôi không phải là tôi sẽ gắn bó với 3. Bạn có thể đọc cuốn sách này trong khoảng một hoặc hai ngày và sẽ là một "bãi biển" hay cuốn sách máy bay tuyệt vời. Tôi nghĩ điều khiến tôi bận tâm nhất là nhân vật nữ - cô ấy có vẻ rất vô hồn và hoàn toàn thích thú và kiểm soát bạn trai (ma cà rồng). Có ít hoặc không phát triển nhân vật nhưng bằng cách nào đó vẫn thú vị.