alcazalla

Alberto từ Zerrenthin, Đức từ Zerrenthin, Đức

Người đọc Alberto từ Zerrenthin, Đức

Alberto từ Zerrenthin, Đức

alcazalla

Bài hát.

alcazalla

Tôi đã đọc một vài trong số những cuốn sách này và thích tìm hiểu về những bóng ma của chiến trường Gettysburg. Săn ma không phải lúc nào cũng kịch tính như được miêu tả trên TV, nhưng dù sao đi nữa, tôi thích những trải nghiệm cá nhân được dệt vào lịch sử của khu vực. Đọc cái này ở dạng ebook từ Smashwords.

alcazalla

Tôi đã không đọc bất cứ điều gì khác bởi Clare, vì vậy không có định kiến về thế giới mà cô ấy đã tạo ra. Điều tôi thích nhất ở cuốn sách này là Tessa thực sự như thế nào, đặc biệt là cô ấy đã phản ứng với những tình huống lạ lùng điên rồ theo cách thực tế nhưng không lặp lại. Nó luôn làm phiền tôi có bao nhiêu nhân vật cuốn sách bị đẩy vào những tình huống không thể tưởng tượng được và dường như không có cảm xúc gì về nó. Cốt truyện rất hay, nó có một vài khúc quanh thú vị và những thông điệp đáng giá về gia đình, và tôi rất thích thế giới mà Clare đã tạo ra. Mặc dù vậy, tôi không thích phần kết thúc - quá nhiều thứ còn lại với tôi.

alcazalla

Như bạn sẽ thấy qua danh sách các cuốn sách Michener này, tôi đã trải qua một giai đoạn Michener. Tôi có thể nói gì? Tôi còn trẻ và chưa biết về chủ nghĩa hậu hiện đại hay chủ nghĩa hậu thực dân. Họ là những gì họ đã có tại thời điểm đó! :)