webcreator_ua

Marianna Afanasyeva Afanasyeva từ Patesar, Bihar 821106, Ấn Độ từ Patesar, Bihar 821106, Ấn Độ

Người đọc Marianna Afanasyeva Afanasyeva từ Patesar, Bihar 821106, Ấn Độ

Marianna Afanasyeva Afanasyeva từ Patesar, Bihar 821106, Ấn Độ

webcreator_ua

Tôi đã rất thất vọng về cuốn sách này sau khi yêu thích Sôcôla và Five Pieces of the Orange. Các twist cuối cùng đã giúp nhưng tôi nói chung đây là một trong những bạn có thể bỏ qua.

webcreator_ua

Một trong những cuốn sách hay nhất tôi từng đọc. Kerasote chia sẻ câu chuyện đẹp về tình yêu sâu sắc và mối quan hệ mạnh mẽ giữa Merle và người đàn ông của mình, Ted.

webcreator_ua

Rất đơn giản, nhưng cần thiết

webcreator_ua

Sad Story! Well done

webcreator_ua

This book is for a very specific audience, but since I fit into that target audience, I could relate easily to the characters. What I loved most was the deep look at relationships... I just don't think I should have read it postpartum and so soon after my mom beginning cancer remission.