alinefava

Aline Fava Fava từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Aline Fava Fava từ Audrain County

Aline Fava Fava từ Audrain County

alinefava

đọc năm 2002

alinefava

Tôi đã tham gia một vài khóa học về diệt chủng và tôi đã đọc rất nhiều sách về các cuộc diệt chủng khác nhau, nhưng không có gì ảnh hưởng đến tôi nhiều như cuốn sách này.

alinefava

Tôi không có thời gian để bị cuốn vào một cuốn tiểu thuyết ngay bây giờ! Nhưng nó rất tốt ...