donutslord

Gabriel Guerra Guerra từ Stupinka 150000, Kazakhstan từ Stupinka 150000, Kazakhstan

Người đọc Gabriel Guerra Guerra từ Stupinka 150000, Kazakhstan

Gabriel Guerra Guerra từ Stupinka 150000, Kazakhstan

donutslord

Đây là một trong những người chiến thắng Sách đáng chú ý năm 2001 của RUSA. Để biết danh sách đầy đủ, hãy truy cập http: //www.ala.org/ala/mgrps/divs/rus ...

donutslord

Rất nhiều sự thật thú vị về ABQ. Những điều mà tôi không biết. Coors được đặt theo tên của Henry G. Coors, từng là một luật sư và thẩm phán quận trong những năm 1940 và đầu những năm 50. Juan Tabo là một bí ẩn. Dường như không ai biết Juan Tabo là ai. Theo một tài khoản, anh ta là một người chăn cừu đã chăn thả đàn chiên của mình trong hẻm núi Tijeras. Sách hướng dẫn tuyệt vời.