szpiktor11211b

Viktor Szab Szab từ 22283 Alcalá de Gurrea, Huesca, Tây Ban Nha từ 22283 Alcalá de Gurrea, Huesca, Tây Ban Nha

Người đọc Viktor Szab Szab từ 22283 Alcalá de Gurrea, Huesca, Tây Ban Nha

Viktor Szab Szab từ 22283 Alcalá de Gurrea, Huesca, Tây Ban Nha

szpiktor11211b

Tôi đã mua cuốn sách này cho chồng tôi - dường như tất cả những người bơi SAR nên đọc cuốn sách này. Nó dựa trên một câu chuyện có thật về một học sinh bị giết tại trường bơi tìm kiếm và cứu hộ của Hải quân ở Pensacola. Anh ấy ở trong lớp ngay trước lớp của chồng tôi.

szpiktor11211b

Không nhận ra tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu TIỀN THƯỞNG và CAT !! Thực sự rất thích nó.

szpiktor11211b

I really like these types of books! This would be a great accompaniment to a lesson on how rain is formed.