abinashcol96f3

Abinash Kumar Kumar từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Abinash Kumar Kumar từ Audrain County

Abinash Kumar Kumar từ Audrain County

abinashcol96f3

Trí tuệ của năm và rồng cười

abinashcol96f3

B20877302G

abinashcol96f3

Cuốn sách hay, tôi mong được đọc phần tiếp theo của bộ. Tôi phải nói rằng tôi thực sự ghét Susan trong cuốn sách này, nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề. Cô ấy tự thu hút và bị phân tâm bởi những gì cô ấy muốn hơn là đi theo cách Aslan đang chỉ cho họ. Tôi cho rằng điều này đúng với nhiều người từ bỏ đức tin của họ. Nó trở nên quá khó chịu và / hoặc quá nhiều phiền phức.

abinashcol96f3

This book totally changed my thinking about design and usability. It was especially useful because it wasn't just about software (as so much of what I read was). In fact, it is a bit dated in the discussion of computers. But, the theories and principles that Don brings up are easily applicable (okay, maybe not easy, but definitely possible).