offsetchris

Christina Adams Adams từ Vieux, Pháp từ Vieux, Pháp

Người đọc Christina Adams Adams từ Vieux, Pháp

Christina Adams Adams từ Vieux, Pháp

offsetchris

Hoàn thành toàn bộ cuốn sách này trong các chuyến bay của tôi từ Hartford đến Houston ngày hôm nay, với thời gian còn lại. Một niềm vui dễ đọc, khiến tôi hăng say suốt thời gian. Một trường hợp kinh điển về cách những lời nói dối của ai đó có thể quay lại ám ảnh họ. Lựa chọn trong kỳ nghỉ xuân tại Key West trong năm cuối đại học tại Univ. Florida trở lại vòng tròn đầy đủ cho Jeanine / Nina.