leahmclaughlin

Leah McLaughlin McLaughlin từ Cher, Pháp từ Cher, Pháp

Người đọc Leah McLaughlin McLaughlin từ Cher, Pháp

Leah McLaughlin McLaughlin từ Cher, Pháp

leahmclaughlin

Tôi nói chung là một người hâm mộ Kundera, nhưng cuốn sách này đọc giống như tác phẩm của một người đang cố gắng bắt chước Kundera hơn là thực tế. Dường như đôi khi khi các tác giả già đi, họ trở thành gần như nhại lại chính mình. Tôi ước rằng tôi vừa đọc lại Sự nhẹ nhàng không thể chịu đựng được, thành thật mà nói.