sanyakarwani

Sanya Karwani Karwani từ Makunda, Jharkhand, Ấn Độ từ Makunda, Jharkhand, Ấn Độ

Người đọc Sanya Karwani Karwani từ Makunda, Jharkhand, Ấn Độ

Sanya Karwani Karwani từ Makunda, Jharkhand, Ấn Độ

sanyakarwani

Tôi thực sự PHẢI đọc lại bộ truyện này, vì trong 12 năm tôi đã nói với mọi người rằng đó là "bộ ba giả tưởng hay nhất sau Tolkien", và người ta không bao giờ nên làm một cuốn sách giới thiệu dựa trên cuốn sách chỉ đọc ở trường trung học. Tôi hy vọng rằng nó vẫn sẽ tốt, vì tôi đã đọc nó vào thời điểm tôi có sở thích (bài Eddings, Shanara, v.v.) và có thể đánh giá cao cách Williams xây dựng nhân vật, thiết lập, và cả chơi và làm việc bên ngoài truyền thống cạm bẫy của tưởng tượng. Tôi đang đặt nó trên kệ "để đọc" của mình, vì vậy có lẽ tôi sẽ đến được nó vào mùa hè và có thể nhận xét về việc liệu nó có giữ được một thập kỷ sau đó hay không.