Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) sách trực tuyến sách miễn phí

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5)

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5)

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5)

Tác giả:

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) Sau ngày tiến kinh, Oda Sabuno Nobunaga có người bạn xuất chúng Akechi Mitsuhide sát cánh, đang tăng tốc trên con đường hướng tới giấc mơ Thiên hạ bố võ. Bước đầu tiên là dẫn 10 vạn quân đi đánh Asakura...

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5)