Bảo Dưỡng Khung Xương Chậu - Tập 3: Thổi Bay Mỏi Vai Nhức Đầu sách trực tuyến sách miễn phí

Bảo Dưỡng Khung Xương Chậu - Tập 3: Thổi Bay Mỏi Vai Nhức Đầu

Bảo Dưỡng Khung Xương Chậu - Tập 3: Thổi Bay Mỏi Vai Nhức Đầu

Bảo Dưỡng Khung Xương Chậu - Tập 3: Thổi Bay Mỏi Vai Nhức Đầu

Tác giả: Nobuko Watanabe

Thông tin tác giảNobuko WatanabeSinh năm 1949 tại Ishikawa. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Kyoto, bà đã làm việc 26 năm tại bệnh viện Đại học Y Kyoto. Tháng 4 năm 1998, bà thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe Watanabe. Hiện bà là viện...

Bảo Dưỡng Khung Xương Chậu - Tập 3: Thổi Bay Mỏi Vai Nhức Đầu sách điện tử trực tuyến miễn phí

Bảo Dưỡng Khung Xương Chậu - Tập 3: Thổi Bay Mỏi Vai Nhức Đầu