Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản) sách trực tuyến sách miễn phí

Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản)

Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản)

Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản)

Tác giả:

Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản)Tác phẩm gồm 20 bài viết về những chiến sĩ tình báo của cụm H63 cùng những gian nan họ phải đối đầu, đó là nhà báo Phạm Xuân Ẩn, là cô thư ký xinh đẹp Nguyễn Thị Yên Thảo (Tám Thảo) ở Bộ Tư lệnh Hải quân...

Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Bước Ra Từ Thầm Lặng (Tái Bản)