Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam) sách trực tuyến sách miễn phí

Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam)

Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam)

Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam)

Tác giả:

Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam)Ở một làng chài nọ có Longren, người thuỷ thủ goá vợ sống lầm lũi cùng cô con gái Asol. Cả làng ai cũng xem hai bố con là kẻ khác người, mà đúng vậy, Asol như đang sống trong một thế giới khác: ngày qua ngà...

Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Cánh Buồm Đỏ Thắm (Nhã Nam)