Chí Phèo (Dự kiến phát hành 15/4/2016) sách trực tuyến sách miễn phí

Chí Phèo (Dự kiến phát hành 15/4/2016)

Chí Phèo (Dự kiến phát hành 15/4/2016)

Chí Phèo (Dự kiến phát hành 15/4/2016)

Tác giả: Nam Cao

Chí Phèo Chí Phèo – tập truyện ngắn tái hiện bức tranh chân thực nông thôn Việt Nam trước 1945, nghèo đói, xơ xác trên con đường phá sản, bần cùng, hết sức thê thảm, người nông dân bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa. Nam Cao ...

Chí Phèo (Dự kiến phát hành 15/4/2016) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Chí Phèo (Dự kiến phát hành 15/4/2016)