Đại Mạc Dao - Tập 1 sách trực tuyến sách miễn phí

Đại Mạc Dao - Tập 1

Đại Mạc Dao - Tập 1

Đại Mạc Dao - Tập 1

Tác giả:

Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡmình giống như Lang huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang. Như một ...

Đại Mạc Dao - Tập 1 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Đại Mạc Dao - Tập 1