Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý sách trực tuyến sách miễn phí

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý

Tác giả:

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản LýLàm thế nào để dẫn dắt một tập thể giành được những thành công ở tầm thế giới trong suốt một thời gian dài? Sir Alex Ferguson là một trong số rất hiếm hoi những nhà lãnh đạo làm được điều này! Tron...

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý sách điện tử trực tuyến miễn phí

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý