Đi! Đây Việt Bắc! - Hùng Ca sách trực tuyến sách miễn phí

Đi! Đây Việt Bắc! - Hùng Ca

Đi! Đây Việt Bắc! - Hùng Ca

Đi! Đây Việt Bắc! - Hùng Ca

Tác giả: Trần Dần

Thông tin tác giảTrần DầnTrần DầnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTôichửa có khi nàoquên táo bạo. Chửa khi nàoquên hátquên đau. Tôi yêu đất mẹ đây -có cỏ hoa làm chứng. Tôi yêuchủ nghĩa nàycờ đỏ cãi cho tôi. ...

Đi! Đây Việt Bắc! - Hùng Ca sách điện tử trực tuyến miễn phí

Đi! Đây Việt Bắc! - Hùng Ca