Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5 sách trực tuyến sách miễn phí

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thông tin tác giảNguyễn Nhật ÁnhNguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.  Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu...

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5

Tác giả:

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5Bộ ấn phẩm Kính Vạn Hoa phiên bản mới 18 tập, minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Nhận định"Những tiếng cười sáng khoái tràn ngập trong Kính vạn hoa. Nguyễn Nhật Ánh có khả năng nhìn thấy và nắm...

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Kính Vạn Hoa (Phiên Bản 18 Tập) - Tập 5