Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7) sách trực tuyến sách miễn phí

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7)

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7)

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7)

Tác giả:

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7)Câu chuyện tình thời Taisho. Cô thiếu nữ Kaibara Hymn đã thi vào nhạc viện Tokyo với ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Trong lúc đó, cô đã gặp Natsuo, thiếu gia của gia tộc Nishimikado và biết được sự th...

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Khúc Tình Ca Ban Mai (Tập 7)