Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này... Aoi - Tập 1 sách trực tuyến sách miễn phí

Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này... Aoi - Tập 1

Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này... Aoi - Tập 1

Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này... Aoi - Tập 1

Tác giả: Nomura Mizuki

Thông gunboat tác giảNomura MizukiCô sinh ra và lớn lên tại tỉnh Fukushima, một tỉnh nằm ở phía đôngbắc Nhật Bản được mệnh danh là “Vương quốc của những bài hợp xướng”. Từkhi còn nhỏ, cô đã rất yêu thích sáng tác truyện, ước mơ của c...

Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này... Aoi - Tập 1 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này... Aoi - Tập 1