Kiếp Người - Quyển 1: Sống (Bìa cứng) sách trực tuyến sách miễn phí

Kiếp Người - Quyển 1: Sống (Bìa cứng)

Kiếp Người - Quyển 1: Sống (Bìa cứng)

Kiếp Người - Quyển 1: Sống (Bìa cứng)

Tác giả: Hữu Ước

Kiếp Người Tiểu thuyết Kiếp Người khởi truyện bằng hình ảnh một người tù, với quần áo tù vo tròn cắp nách giữa những người bạn tù lơ láo lẫn ngơ ngác. Và một cái tát trời giáng “dạy làm người” của đại ca Thiếp dành cho nhân vật “hắn”...

Kiếp Người - Quyển 1: Sống (Bìa cứng) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Kiếp Người - Quyển 1: Sống (Bìa cứng)