Kỹ Năng Đàm Phán sách trực tuyến sách miễn phí

Kỹ Năng Đàm Phán

Kỹ Năng Đàm Phán

Kỹ Năng Đàm Phán

Tác giả: Nic Peeling

Thông tin tác giảNic PeelingNic PeelingVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhững cuộc đàm phán thông minh chính là chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và một sự nghiệp thành công. Nếu ai đó có nhữ...

Kỹ Năng Đàm Phán sách điện tử trực tuyến miễn phí

Kỹ Năng Đàm Phán