Kỹ Thuật Cắt May Gia Dụng Và Công Nghiệp sách trực tuyến sách miễn phí

Kỹ Thuật Cắt May Gia Dụng Và Công Nghiệp

Kỹ Thuật Cắt May Gia Dụng Và Công Nghiệp

Kỹ Thuật Cắt May Gia Dụng Và Công Nghiệp

Tác giả:

Cuốn sách được biên soạn để phục vụ cho kỹ thuật cắt may gia dụng và công nghiệp, nhưng đồng thời cũng thích hợp với thợ may, những bạn đọc có hứng thú với ngành may mặc muốn học tập và nâng cao tay nghề của mình. Chuẩn xác, tiện lợi...

Kỹ Thuật Cắt May Gia Dụng Và Công Nghiệp sách điện tử trực tuyến miễn phí

Kỹ Thuật Cắt May Gia Dụng Và Công Nghiệp