Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo (Tái Bản 2017) sách trực tuyến sách miễn phí

Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo (Tái Bản 2017)

Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo (Tái Bản 2017)

Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo (Tái Bản 2017)

Tác giả: David Ogilvy

Thông bag tác giảDavid OgilvyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây là cuốn hồng bào thư cho nhiều thế hệ trong giới quảng cáo, là kết tinh trí tuệ sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, và trải nghiệm của một c...

Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo (Tái Bản 2017) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo (Tái Bản 2017)