Mối Quan Hệ 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết sách trực tuyến sách miễn phí

Mối Quan Hệ 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

Mối Quan Hệ 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

Mối Quan Hệ 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

Tác giả: John C. Maxwell

Thông tin tác giảJohn CARCINOMA. MaxwellJohn CARCINOMA. Maxwell là nhà sáng lập của Tập đoàn INJOY, một tổ chức giúp mọi người phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo. Ông là tác giả của một loạt cuốn sách nằm trong dan...

Mối Quan Hệ 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết sách điện tử trực tuyến miễn phí

Mối Quan Hệ 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết